Hoạt động đào tạo

  • KHÓA ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ BẤT ĐỘNG SẢN

    MIỄN PHÍ KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BẤT ĐỘNG SẢN (Dành cho những cá nhân muốn có 𝘁𝗵𝘂 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗰𝗮𝗼, có mong muốn chuyển Nghề, tìm hiểu Nghề Bất động sản => đạt trên 𝟐𝟎𝟎𝐭𝐫/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠, muốn đổi đời thành các Tỷ phú Bất động sản). NỘI DUNG KHÓA HỌC – Buổi 1: “Kiến thức […]

  • KHÓA ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ BẤT ĐỘNG SẢN

    MIỄN PHÍ KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BẤT ĐỘNG SẢN (Dành cho những cá nhân muốn có 𝘁𝗵𝘂 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗰𝗮𝗼, có mong muốn chuyển Nghề, tìm hiểu Nghề Bất động sản => đạt trên 𝟐𝟎𝟎𝐭𝐫/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠, muốn đổi đời thành các Tỷ phú Bất động sản). NỘI DUNG KHÓA HỌC – Buổi 1: “Kiến thức […]